Prečo používať aplikáciu easyTrucking?

Prehľadný nástroj napomáhajúci pri dodržiavaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006

easyTrucking je mobilná aplikácia, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre vodičov vozidiel nákladnej dopravy nad 3,5 tony. Samotný názov easyTrucking jasne a stručne vystihuje jej význam a pridanú hodnotu pre každého profesionálneho vodiča nákladnej dopravy, ktorý sa musí riadiť nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Aplikácia má za úlohu presne a zrozumiteľne ukladať a spätne poskytovať údaje o jazde, odpočinku či inej práci vodiča počas výkonu jeho práce po dobu minimálne 28 dní, tak ako to nariaduje legislatíva. Prehľadne zobrazuje aktuálnu dobu jazdy, čas do nasledujúceho denného a týždenného odpočinku, či inej práce. easyTrucking je prehľadný a jasne zrozumiteľný nástroj na orientáciu a prehľad o aktuálnom či spätnom výkone každého vodiča. Upozorňuje ho a napomáha mu tým ku lepšiemu plánovaniu a teda maximálnemu využitiu času stráveného na cestách. 

Prehľad odjazdených časov.

Na displeji Vášho mobilného telefónu, prípadne iného smart zariadenia máte pred sebou dokonalý prehľad odjazdených časov za daný deň, týždeň či dva týždne. Máte teda vždy jasnú informáciu po akú dobu môžete ešte pokračovať v jazde, odpočet do kedy je nutné započať denný/týždenný odpočinok a informáciu koľko krát ešte môžete odjazdiť 10 hodín v daných 24 hodinách. Vaše plánovanie sa tak okamžite stáva jednoduchším a vedie tak k úspore času a predovšetkým k úspore finančných prostriedkov vynaložených pri nedodržaní zákonom daných limitov pre jednotlivé činnosti.

Prehľad odpočinkov.

Vaša aplikácia easyTrucking Vás bez nutnosti pracného počítania upozorní na blížiaci sa povinný denný či týždenný odpočinok v závislosti od doby a plánovania Vašej predošlej doby jazdy. Nestane sa teda, že by ste nedodržali počiatok povinnej prestávky, čím šetrí Váš čas a prostriedky vynaložené na prípadné pokuty. Veľkou výhodou je včasné upozornenie, ktoré si viete sami jednoducho nastaviť. easyTrucking Vás sám upozorní, na blížiaci sa koniec Vášho povinného odpočinku a môžete sa tak pohodlne a včas pripraviť na pokračovanie v jazde.

História jednotlivých aktivít.

Tak ako Vám aplikácia easyTrucking napomáha ku efektívnemu plánovaniu Vašej doby jazdy, času a trvania odpočinkov, či inej práci, tak isto efektúvne Vám s detailnou presnosťou poskytuje údaje o histórii Vašich jednotlivých činností. Umožňuje Vám kedykoľvek nazrieť a kontrolovať tak, akú činnosť ste a v akom trvaní počas predošlých minimálne 28 dní vykonávali. Už u Vás tak nenastanú situácie, kedy by ste museli pátrať v pamäti a Vašej knihe jázd po údaji, ktorý potrebujete ku naplánovaniu nasledujúcej činnosti.