Legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 TU

 

Vysvetlenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 za účelom jeho harmonizovaného presadzovania pri cestných kontrolách TU

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 TU

 

Vysvětlení nařízení Evropskýho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 za účelem usnadnení jeho harmonizovaného prosazování při silničných kontrolách TU