Často kladené otázky

Automatika nefunguje ako má...

Skontrolujte povolenie lokalizačných služieb v nastavení Vášho smart zariadenia. Nastavená hodnota musí byť "vždy". Priamo v aplikácii následne povoľujete používanie GPS v automatickom režime. 

Ak nastavíte povolenie lokalizačných služieb iba v čase používania aplikácie, môže sa stať, že pri uzamknutí smart zariadenia Vám toto zariadenie zamedzí prístup k GPS a tým aj aplikácia v automatickom režime vyhodnotí, že vozidlo stojí a prepne do odpočinku/inej práce.

Ako si pozriem detail svojej jazdy?

V histórii po kliknutí na log jazdy sa Vám zobrazí detail jazdy ako aj mapa s prejdenou trasou v rámci tohto logu jazdy.

Môžem mať automatiku zapnutú stále?

Odporúčame automatiku vypnúť pri jazdách v pomalej rýchlosti a na krátke vzdialenosti (kolóna, vykládka/nakládka...) a vypnúť pri začatí akéhokoľvek odpočinku. Aplikácia nedokáže rozlíšiť či sa Vaše smart zariadenie pohybuje lebo jazdíte, alebo ste si išly zabehať okolo parkoviska. Pred ďalšou jazdou je potrebné GPS opätovne aktivovať...

Môžem si logy v histórii manuálne upravovať?

Áno môžete. Po kliknutí na log sa Vám zobrazí detail a vpravo hore je ikona na editáciu logu.

 

Potiahnutím logu z prava do ľava môžete zmeniť typ logu.

Ako sa dostanem k prehľadu jázd a k prehľadu odpočinkov?

Z hlavnej obrazovky sa posunom z prava do ľava dostanete k prehľadu jázd a opätovným posunom na prehľad odpočinkov. Späť na hlavnú obrazovku sa posuniete posunom z ľava do prava.

Kde nájdem znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006?

Presné a vždy aktuálne znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 nájdete vo všetkých jazykoch štátov Európskej Únie na linku: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1538155955145&uri=CELEX:32006R0561 

Kde nájdem vysvetlenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006?

Vysvetlenie si môžete stiahnuť z linku nižšie: